(96) 9 8429-4799 | (91) 9 9145-8446 insolar.infor@gmail.com

Deze of dit website

Zoekt u informatie die eerder op Utrecht.nl heeft gestaan? Inde servicenormen staat wat u mag verwachten van de gemeente Utrecht. De servicenormen gelden voor balie, telefoon, post en e-mail en voor producten en/of diensten. Meld het ons als u denkt dat u een (online) een beveiligingslek of datalek hebt gevonden. Wij bekijken samen met de IBD het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op. In het algemeen geldt dat er veel zorg en aandacht is voor de kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden, maar dat deze desondanks nooit geheel vrij is van gebreken.

Foto’s op deze website zijn gemaakt door gemeente Gennep, tenzij anders vermeld. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen.

Links naar andere websites

De gemeente Noord-Beveland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Alle informatie inclusief beeldmateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Noord-Beveland. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen.

  • Dat doen we voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
  • Foto’s op deze website zijn gemaakt door gemeente Gennep, tenzij anders vermeld.
  • De gemeente werkt er dagelijks aan om hier helemaal aan te voldoen.

De door de gemeente gedrukte en getekende brieven hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen een mailbericht en een verzonden brief, geldt de officieel getekende brief. De gemeente Gennep controleert al haar e-mail berichten op virussen, maar kan niet garanderen dat berichten virusvrij aankomen. Deze privacyverklaring kan de gemeente Schouwen-Duiveland te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Openingstijden

De gemeente Ermelois verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wilt u zoeken in het archief van de website dan verwijzen we u naar het archief van onze website waar u via de kalender de website van een gewenste datum kunt oproepen en doorzoeken. E-mail aan de algemene e-mailadressen van de gemeente wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd, volgens dezelfde regels die gelden voor brieven. Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen. Eenvoudige vragen hebben betrekking op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures, etc.

Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Rijksoverheid.nl of, als u ondernemer bent, aan Ondernemersplein. Bent u op zoek naar informatie die op deze site heeft gestaan, maar die er nu niet meer op staat? In de grijze https://flugreisen-ratgeber.com/ghrp-6-kuur-nieuwe-behandelingsoptie-voor/ balk aan de linkerkant van het scherm kunt u in de kalender de datum aanklikken van welke dag dat u de website wilt bekijken. Onder de kalender kunt u een of meerdere woorden intypen waarop u wilt zoeken.

  • Gebruik Google Translate om deze website te vertalen.
  • Komt u desondanks toch informatie tegen die niet correct is of verouderd is, dan kunt u dat melden via
  • Op de pagina’s van ermelo.nl staan ook links naar andere (niet-commerciële) instellingen en organisaties.
  • De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen.
  • De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat deze op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De gemeente Ermelo vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Om onze taken uit te voeren, moeten we soms uw persoonsgegevens gebruiken. De gemeente Ermelo houdt zich daarbij aan de eisen van de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring leest u hoe de gemeente Ermelo met uw persoonsgegevens omgaat.

Overige informatie

We vinden het belangrijk dat alle gemeentelijke websites gemakkelijk te gebruiken zijn voor iedereen. De website van gemeente Haarlemmermeer is nog niet helemaal toegankelijk. De gemeente werkt er dagelijks aan om hier helemaal aan te voldoen. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Als je iets ontdekt dat niet goed werkt, dan vragen we je dit te melden via het reactieformulier. De gemeente Zaltbommel wil een website die voor iedereen toegankelijk is. Lees meer over toegankelijkheid van de website van de gemeente Zaltbommel op de pagina Toegankelijkheid. Al de materialen die getoond worden op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out, buttons enzovoorts) zijn eigendom van de gemeente Zaltbommel. Met uitzondering van enkele foto’s, die zijn gemaakt door Bas Moerman, Florian de Joode en Drone Netherlands. Op deze pagina staat hoe u het handigst zoekt binnen utrecht.nl.

Toegankelijkheid website

Opkunnen links naar websites of services van derden staan. De gemeente Rijswijk is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Alle informatie inclusief beeldmateriaal op deze website behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Voorne aan Zee.

Deze documenten kun je online lezen in je webbrowser of downloaden en opslaan op de harde schijf van je computer. Afhankelijk van de instellingen op je pc, kun je in sommige gevallen pdf-bestanden rechtstreeks openen door erop te klikken. Mocht dat niet lukken, dan kun je de bestanden ook downloaden en opslaan op de harde schijf van je computer. Klik daarvoor met de rechtermuisknop op het betreffende bestand en kies ‘Doel opslaan als…’ of ‘Koppeling opslaan als…’.

Wat u moet weten

In het colofon staat wie heeft meegewerkt aan de website van gemeente Utrecht. Wanneer derden foto’s ter beschikking stellen voor publicatie op deze website doen zij daarmee afstand van hun auteursrecht, recht op handelsmerk en andere intellectuele rechten. Bijna alle publicaties van het CPB zijn gratis beschikbaar op deze website. In een aantal gevallen worden cijfers aangeboden in een spreadsheet of excel-bestand. Wij gebruiken in dit geval uw e-mailadres alleen voor het toezenden van de E-Mail Alerts en nergens anders voor.